Ако не можете да видите документа по-долу, може да изтеглите правилата от този линк.

 

 

ПУИ "Христо Ботев"

село Осенец

община Разград

Адрес: ул. „9-ти септември” № 22

Телефон 084710-281

Email:pu_osenec@mail.bg