2 1ПУИ „Христо Ботев” е помощно училище за деца със специални образователни потребности и с държавно финансиране. Учебните занятия преминават на целодневен режим.

Основната задача на училището е постигане на ДОИ, с цел максимална подготовка на учениците за тяхната пълноценна реализация в живота.

ПУИ "Христо Ботев"

село Осенец

община Разград

Адрес: ул. „9-ти септември” № 22

Телефон 084710-281

Email:pu_osenec@mail.bg