1 4Сега училището разполага със следната материална база: класни стаи, учебна работилница по готварство, игротеки, общежитие, физкултурен салон, оформени са столова, кухня и баня.

ПУИ "Христо Ботев"

село Осенец

община Разград

Адрес: ул. „9-ти септември” № 22

Телефон 084710-281

Email:pu_osenec@mail.bg