3 3ПУИ „Христо Ботев” с. Осенец е открито на 1.9.1954 год. като специално училище за бавно развиващи се деца, на мястото на кварталното училище.

За първи директор е назначен Пенчо Христов Пенчев.

Учебната сграда на бившето училище е двуетажна с по 4 класни стаи на всеки етаж. Под първия етаж са оформени столова, кухня и баня.

През учебната 1960 -61 год . училището се развива като основно.

През 1964 год. започва разширение на училището, което включва общежитие и физкултурен салон .

ПУИ "Христо Ботев"

село Осенец

община Разград

Адрес: ул. „9-ти септември” № 22

Телефон 084710-281

Email:pu_osenec@mail.bg