1 26В ПУИ ”Христо Ботев” има назначен Диагностичен екип, в който са включени психолог, логопед и педагози. Всички ученици се обучават по индивидуални образователни програми, разработени от Екипа на училището.В училището се осъществява консултативне, диагностична, корекционно-възпитателна и лечебна дейност, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания.

ПУИ "Христо Ботев"

село Осенец

община Разград

Адрес: ул. „9-ти септември” № 22

Телефон 084710-281

Email:pu_osenec@mail.bg