Уведомление относно изпълнението на чл. 191 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Uvedomlenie

ПУИ "Христо Ботев"

село Осенец

община Разград

Адрес: ул. „9-ти септември” № 22

Телефон 084710-281

Email:pu_osenec@mail.bg